Mynd i'r cynnwys

Cyfle Cyffroes!

CYHOEDDIAD!

Asiantaethau Dylunio! Rydym yn chwilio am Bartner Gwobrau newydd i weithio gyda ni i greu’r cyfochrog marchnata ar gyfer ein digwyddiad blaenllaw yn 2024.

Mae ein Seremoni Wobrwyo flynyddol yn bodoli i annog, cydnabod a dathlu partneriaethau rhagorol rhwng y sector preifat a’r celfyddydau. Ers ei sefydlu yn 1993, mae’r seremoni wedi tyfu o ran maint a statws ac mae bellach yn cael ei hystyried yn un o ddigwyddiadau mwyaf poblogaidd Cymru.

Eisiau darganfod mwy? Cliciwch yma am y briff llawn.