Mynd i'r cynnwys

Dychweliad Dathliad Blaenllaw!

Bydd Gwobrau Celfyddydau & Busnes (C&B) Cymru yn dychwelyd fel digwyddiad wyneb-yn-wyneb yn 2023, yn dilyn seibiant o dair blynedd yn ystod y pandemig COVID-19.

Mae’r Gwobrau’n bodoli i annog, cydnabod a dathlu partneriaethau enghreifftiol rhwng y sector preifat a’r celfyddydau  gwaith o chwilio am y cydweithrediadau creadigol gorau ledled Cymru wedi cychwyn. Wedi’i noddi am y 12fed flwyddyn gan Gwmni Ynni Byd-eang Valero, cynhelir y seremoni a’r swper proffil uchel yn Y Gyfnewidfa Lo ym Mae Caerdydd ar nos Iau 23 Mawrth.

Mae categorïau Gwobrau 2023 fel a ganlyn:

Dewisir enillwyr y gwobrau gan banel annibynnol o feirniaid sydd ag arbenigedd mewn ffurfiau ymarferol ar gelfyddyd, nawdd a nodau’r sector preifat. Yr unigolion fydd yn beirniadu’r categorïau partneriaethau busnes yw Siân Doyle, Prif Weithredwr S4C; Karen Hodge, Ymddiriedolwr o Hodge Foundation; Pianydd, Cyfansoddwr, Cynhyrchydd ac Artist Rhestr A BBC Radio Wales, Ify IwobiLeusa Llewelyn, Cyd-Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru; Hyfforddwr ac Ymgynghorydd Cydraddoldeb Hiliol, Sunil Patel a Stephen Thornton, Rheolwr Materion Cyhoeddus Valero.

Bydd Ymgynghorydd y Flwyddyn yn cael ei feirniadu gan dri chefnogwr allweddol o Raglenni Datblygiad Proffesiynol C&B Cymru. Nhw yw enillydd y teitl yn 2021, sef Deb Bowen Rees, Rheolwr Gyfarwyddwr Grant Stephens Family Law, Grant Stephens ac Adrienne O’Sullivan, sylfaenydd a chyfarwyddwr Act Now Creative Training.

Bydd yr unigolion a chwmnïau llwyddiannus unwaith eto yn derbyn tlysau a gomisiynwyd yn arbennig ar gyfer y seremoni. Cânt eu dylunio a’u gwneud gan yr artist gwydr lliw Ingrid Walker sy’n hanu o Fro Morgannwg. Mae’r tlysau y mae hi wedi’u dylunio ar gyfer C&B Cymru wedi’u hysbrydoli gan lampau Glowyr Cymru a byddant yn cynnwys tirweddau goleuedig o Gymru, wedi’u gosod ar sylfaen haearn morthwyl.

Yn ogystal â noddwyr arian y gwobrau, mae C&B Cymru yn gweithio gydag ystod o bartneriaid digwyddiad ar ei seremoni flaenllaw, sydd oll yn ganolog i lwyddiant y noson. Rheiny yw Noddwr Adloniant, Prifysgol De Cymru, Partner Cyfryngau, Orchard Media & Events, yn ogystal â’r Gyfnewidfa LoDesigndough a Distyllfa Penderyn.