Mynd i'r cynnwys

University of South Wales, Cynllun Lleoliad Gwaith Byd-eang MBA

Mae aelod gwerthfawr C&B Cymru, Prifysgol De Cymru, wedi gofyn i ni gylchredeg manylion ei Chynllun Lleoliad Gwaith Byd-eang MBA i’n rhwydwaith celfyddydau.

Bydd lleoliadau yn 2024 yn rhedeg am 3-4 neu 6-8 mis.

Mae gan lawer o fyfyrwyr brofiad yn y gweithle eisoes mewn amrywiaeth o swyddogaethau a sectorau busnes, gan gynnwys AD, Cyllid, Marchnata a TG.

Cliciwch yma am y pecyn gwybodaeth.

Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy am y cyfle cyffrous hwn, cysylltwch â mbaglobal@southwales.ac.uk.