Mynd i'r cynnwys

Ymunwch â’n tîm!

Mae C&B Cymru yn chwilio am Reolwr Cyllid profiadol, deinamig a hynod effeithlon i helpu i sicrhau gweithrediad llyfn yr elusen sydd wedi’i lleoli yng Nghymru.

Bydd ein hymgeisydd delfrydol yn cynnig o leiaf 3 blynedd o brofiad mewn rôl ariannol gyfrifol o fewn elusen.

Am fanylion pellach a phecyn cais, cliciwch yma.

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau:         12yp, dydd Mercher 8 Tachwedd 2023

Dyddiad y cyfweliad:                                      Dydd Iau 16 Tachwedd 2023

 

Mae C&B Cymru yn gyflogwr Cyfle Cyfartal ac wedi ymrwymo i wella ei amrywiaeth er mwyn adlewyrchu’r cymunedau y mae’n eu gwasanaethu.

Byddem yn croesawu’n arbennig geisiadau gan bobl sy’n Anabl, B/byddar a/neu Niwrorywiol, yn ogystal â’r rheini o grwpiau Du, Asiaidd ac Ethnig gan gynnwys cymunedau Roma, Teithwyr.

Mewn ymgais i greu gweithle cyfeillgar i ddyslecsia, rydym yn sicrhau bod gennym ffontiau Darllenadwy