Mynd i'r cynnwys
Delwedd o faner y ddraig Gymreig o sioe olau Feeding the Fish

Aelodaeth Busnes

Mae aelodau busnes C&B Cymru yn amrywio o unig fasnachwyr i gorfforaethau rhyngwladol.

Mae’r buddion yn cynnwys mynediad at gyngor arbenigol, cyfleoedd rhwydweithio a digwyddiadau, yn ogystal â mynediad i holl raglenni a gwasanaethau C&B Cymru.

Mae prisiau’n dibynnu ar drosiant ac mae pob pecyn aelodaeth wedi’i deilwra i anghenion penodol eich busnes. Mae pecynnau’n amrywio o £1,000 – £5,000 (+ TAW).

Cliciwch yma i weld ein rhestr lawn o aelodau busnes.

Llun: Feeding the Fish yng Ngwobrau C&B Cymru

O unig fasnachwyr i gorfforaethau rhyngwladol, rydym yn helpu ein haelodau i fynd i’r afael ag amcanion gan gynnwys marchnata creadigol, ymgysylltiad cymunedol ystyrlon a hyfforddi a datblygiad staff effeithiol.

Mae pob pecyn aelodaeth wedi’i deilwra i anghenion penodol eich busnes.

Gall buddion gynnwys:

Mynediad at reolwr cyfrif sy’n helpu i sicrhau bod eich cwmni’n manteisio i’r eithaf ar ei aelodaeth a’i bartneriaethau â’r celfyddydau.

Cyngor ar sut y gallai eich busnes gyflawni ei amcanion sylfaenol drwy bartneriaethau celfyddydol.

Mynediad â blaenoriaeth i raglenni a chyfleoedd nawdd C&B Cymru.

Mynediad i’r Gwasanaeth Broceriaeth, gan baru aelodau busnes â phartneriaid celfyddydol sydd wedi’u halinio’n berffaith.

Mynediad at y Rhaglenni Datblygiad Proffesiynol ar gyfer staff eich busnes.

Mynediad am ddim i wasanaeth Gwella Digwyddiadau C&B Cymru. Awgrymiadau gan artistiaid a sefydliadau celfyddydol i ychwanegu dawn greadigol at eich digwyddiadau.

Cyfleoedd i Godi Proffil – gan gynnwys:

  • E-gylchlythyr chwemisol. Wedi’i ddosbarthu i dros 3,000 o gysylltiadau o fyd busnes, y celfyddydau a bywyd cyhoeddus;
  • Bwletin Cyfleoedd Aelodau bob deufis – yn cynnwys cyfleoedd unigryw ar gyfer partneriaeth gelfyddydol;
  • Credyd ar wefan C&B Cymru gyda hyperddolen i wefan eich cwmni;
  • Cyfle i broffilio eich partneriaethau celfyddydol ar dudalen astudiaethau achos gwefan C&B Cymru;
  • Credyd ar ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol i broffilio eich partneriaethau gyda’r celfyddydau a C&B Cymru;
  • Credyd yn y Llyfryn Gwobrau, a ddosbarthwyd yn eang drwy gydol y flwyddyn.

Cyfleoedd Rhwydweithio – gan gynnwys:

  • Digwyddiadau rheolaidd i aelodau drwy gydol y flwyddyn, yn rhoi’r cyfle i gwrdd ag uwch gynrychiolwyr busnes mewn amgylcheddau celfyddydol hamddenol ac ysbrydoledig;
  • Cerdyn Aur C&B, yn cynnig buddion am ddim mewn lleoliadau celfyddydol allweddol ledled Cymru;
  • Archebu blaenoriaeth a thocynnau gostyngol i Wobrau blynyddol C&B Cymru.

Mae’n deg dweud bod C&B Cymru wedi ein helpu i ddod yn arweinydd diwydiant. Mae gweithio gyda’r elusen wedi herio ein ffordd o feddwl yn wirioneddol ac mae’r partneriaethau y maent wedi’u broceru wedi ymestyn i bob rhan o’n busnes. Mae'r ffordd arloesol y gwnaethant ein galluogi i ymgysylltu â chydweithwyr wedi arwain at ein hyfforddiant gwasanaeth cwsmeriaid mwyaf llwyddiannus hyd yma. Ni allaf eu hargymell yn ddigon uchel.

Graham Edwards, Prif Weithredwr, Wales & West Utilities

I gael gwybod mwy am sut y gallai eich busnes elwa, llenwch y ffurflen a byddwn mewn cysylltiad yn fuan.