Mynd i'r cynnwys

Cyfrannwch Nawr

C&B Cymru – Trawsnewid bywydau drwy’r celfyddydau

Diolch i haelioni a gweledigaeth unigolion sy’n rhannu ein hangerdd, mae C&B Cymru yn cefnogi gwaith hanfodol sefydliadau celfyddydol ledled Cymru.

Mae rhoddion yn ein helpu i:

  • Ymgysylltu â phobl ifanc dan anfantais gymdeithasol yn y celfyddydau
  • Ymgysylltu â phobl hŷn sy’n agored i niwed yn y celfyddydau
  • Mynd i’r afael â materion amgylcheddol drwy’r celfyddydau
  • Gwella bywydau pobl sy’n byw mewn tlodi
  • Cefnogi a chynnal y celfyddydau yng Nghymru
  • Gwella amrywiaeth a chynrychiolaeth yn y celfyddydau
  • Partneru’r celfyddydau i gynorthwyo iechyd meddwl a lles

Cyfrannwch i C&B Cymru nawr

Cyfrannwch nawr