Mynd i'r cynnwys
Naw o bobl yn sefyll mewn cylch gyda breichiau wedi’u codi a dyrnau wedi’u peli, gan gymryd rhan mewn gweithgaredd hyfforddi sy’n seiliedig ar y celfyddydau gyda Theatr Hijinx

Cymhelliant a Datblygiad Staff Effeithiol

Gall gweithio gyda’r celfyddydau helpu staff busnes i feddwl yn fwy creadigol a chyfathrebu’n fwy effeithiol. Gall wella cymhelliant, ehangu persbectif ac adeiladu sgiliau.

Mae dwy brif ffordd y mae C&B Cymru yn helpu ei aelodau busnes i ddod â buddion i weithwyr:

Llun: Hijinx

Hyfforddiant yn Seiliedig ar y Celfyddydau

Mae Hyfforddiant yn Seiliedig ar y Celfyddydau yn helpu i adeiladu timau effeithiol, gwella arweinyddiaeth, hybu hyder, gwella cyfathrebu mewnol ac allanol, rheoli newid a datblygu strategaeth. Cyrsiau wedi'u teilwra'n arbennig ar gyfer pob busnes unigol, mae Hyfforddiant yn Seiliedig ar y Celfyddydau yn rhoi pwyslais ar ddysgu trwy wneud. Mae'n cydbwyso ymagwedd hwyliog, arloesol gydag ymarfer a strwythur hyfforddi trwyadl.

Gweler ein hastudiaethau achos

Rhaglenni Datblygiad Proffesiynol

Offeryn datblygu rheolaeth arloesol, sy'n darparu cyfleoedd unigryw i'ch staff fagu hyder a gwella sgiliau a gwneud cyfraniad effeithiol i'r gymuned.

Ein Rhaglenni Datblygiad Proffesiynol