Mynd i'r cynnwys
Delwedd o logo Celfyddydau & Busnes Cymru o sioe olau Feeding the Fish

Busnes

Mae C&B Cymru yn darparu atebion unigryw i heriau busnes drwy’r celfyddydau.

Rydym yn hwyluso partneriaethau wedi’u teilwra sy’n defnyddio technegau creadigol i sicrhau llwyddiant mesuradwy.

Trwy ein rhwydwaith helaeth a’n harbenigedd profedig, rydym yn helpu busnesau i fynd i’r afael â’r amcanion canlynol mewn ffyrdd effeithiol â ffocws:

Marchnata a Negesu
Ymgysylltiad Cymunedol
Cymhelliant a Datblygiad Staff

Llun: Feeding the Fish yng Ngwobrau C&B Cymru

Aelodaeth Busnes

Mae aelodau busnes C&B Cymru yn amrywio o fasnachwyr unigol i gorfforaethau rhyngwladol.

Ymaelodwch

Marchnata a Negesu Creadigol

Mae C&B Cymru yn adnabod cyfleoedd ar gyfer partneriaeth gelfyddydol sy'n helpu ei aelodau busnes i leoli eu brandiau.

Marchnata a Negesu

Ymgysylltiad Cymunedol Ystyrlon

Gweithio gyda’r celfyddydau yw’r ffordd ddelfrydol i fusnes ddangos ei fod yn gwmni a chyflogwr gwirioneddol gyfrifol.

Ymgysylltiad Cymunedol

Cymhelliant a Datblygiad Staff Effeithiol

Trwy ddarparu rhaglenni sy'n ymateb i anghenion hyfforddi presennol, mae C&B Cymru yn cryfhau rheolaeth celfyddydol, yn datblygu sgiliau ac yn cynorthwyo cynaliadwyedd mewn ffyrdd diriaethol a phellgyrhaeddol.

Cymhelliant a Datblygiad Staff

I gael ymgynghoriad rhad ac am ddim i ddarganfod sut y gallai C&B Cymru helpu eich busnes, llenwch y ffurflen hon a bydd aelod o’n tîm mewn cysylltiad yn fuan