Mynd i'r cynnwys
Balŵn du yn dangos logo Celfyddydau & Busnes Cymru

Amdanom Ni

Yn sefydliad aelodaeth ac yn elusen, rôl C&B Cymru yw hyrwyddo, galluogi, datblygu a chynnal partneriaethau rhwng busnes a’r celfyddydau sydd o fudd i’r ddwy ochr.

Gwerth craidd C&B Cymru yw ei allu tra datblygedig i ddeall beth sydd ei angen ar sefydliad a’i gyflawni.

Mae’r gwaith hwn yn helpu busnes a’r celfyddydau i ddod yn gryfach trwy gydweithio.

Mae’r tîm bach, medrus o staff yn gweithio er budd Cymru yn unig – ei sector creadigol, ei heconomi busnes a chymunedau ledled y wlad.

Llun: Glenn Edwards

Hanes

Sefydlwyd C&B Cymru yn wreiddiol fel ABSA Cymru, rhan o sefydliad yn y DU o’r enw Association of Business Sponsorship of the Arts. Agorwyd swyddfa Caerdydd ym 1988. Newidiodd ABSA ei henw i Arts & Business ym 1999.

Gan gydnabod ei bwysigrwydd yng Nghymru, datganolodd Bwrdd C&B y DU y gweithrediad a sefydlodd Arts & Business Cymru (C&B Cymru) fel elusen Gymreig annibynnol ar 1 Tachwedd 2011. Mae’r sefydliad wedi mynd o nerth i nerth ers hynny.

Cwrdd â'r Tîm

Team member Rachel Jones

Rachel Jones

Prif Weithredwr

rachel.jones@aandbcymru.org.uk
Team member Becca Lloyd

Becca Lloyd

Cyfarwyddwr Datblygu Busnes a Gweithrediadau

becca.lloyd@aandbcymru.org.uk
Team member Sarah Lord

Sarah Lord

Rheolwr Datblygu Busnes

sarah.lord@aandbcymru.org.uk
Team member William Tregaskes

William Tregaskes

Rheolwr Datblygu Celfyddydol

will.tregaskes@aandbcymru.org.uk
Team member Cerys Williams

Cerys Williams

Swyddog Datblygiad Celfyddydol

cerys.williams@aandbcymru.org.uk
Team member Gwenno Angharad

Gwenno Angharad

Cyfarwyddwr Partneriaethau Gogledd Cymru

gwenno.angharad@aandbcymru.org.uk
Team member Meg Edwards

Meg Edwards

Gweinyddwr

meg.edwards@aandbcymru.org.uk
A&B Cymru logo in place ofFran Hagon

Fran Hagon

Rheolwr Cyllid

accounts@aandbcymru.org.uk

Llywodraethu

Y Bwrdd

Llywodraethir C&B Cymru gan Fwrdd y mae ei aelodau gyda’i gilydd yn darparu arbenigedd a gwybodaeth leol i lywio strategaeth yr elusen a goruchwylio ei rheolaeth a’i llywodraethu.

Mae’r Bwrdd presennol yn cynnwys:

Board member David Morpeth – Cadeirydd

David Morpeth – Cadeirydd

Cynghorwr Busnes

Board member Nkechi Allen-Dawson

Nkechi Allen-Dawson

Rheolwr Amrywiaeth, Cynhwysiant a Llesiant, Coleg Gwent

Board member Claire Charlton

Claire Charlton

Pennaeth Hawliadau Cartref, Admiral Group Plc

Board member Shone Hughes

Shone Hughes

Pennaeth Staff, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Board member David Landen - Cadeirydd, Is-Bwyllgor Cyllid

David Landen - Cadeirydd, Is-Bwyllgor Cyllid

Prif Weithredwr, Hodge Bank

Board member TJ Rawlinson

TJ Rawlinson

Cyfarwyddwr Datblygu a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr, Prifysgol Caerdydd

Board member Louisa Scadden

Louisa Scadden

Cyfarwyddwr, Moondance Foundation

Board member Anthony Wedlake

Anthony Wedlake

Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Furness Building Society

Gwybodaeth Statudol

Dau gwmni sy’n ffurfio Grŵp Arts & Business Cymru: Arts & Business Cymru (elusen gofrestredig – 1143772 – a chwmni cyfyngedig trwy warant heb gyfalaf cyfrannau – Cymru a Lloegr 7767380), ac un is-gwmni a berchenogir yn gyflawn (Arts & Busnes Cymru Trading Cyfyngedig – Cymru a Lloegr 7800296). Swyddfa gofrestredig y ddau gwmni yw 16 Plas yr Amgueddfa, Caerdydd CF10 3BH.

Arts & Business Cymru Trading Ltd

Mae gan C&B Cymru gangen fasnachu fasnachol sy’n rhoi’r holl elw i’r elusen.

Y Cyfarwyddwyr yw:
Rachel Jones, Prif Weithredwr, C&B Cymru
David Landen, Prif Weithredwr, Hodge Bank
David Morpeth, Cynghorydd Busnes

Cliciwch yma am Bolisi Amrywiaeth y Bwrdd