Mynd i'r cynnwys
Llaw agos yn dal brws paent, yn peintio ar record finyl

Swyddi Celfyddydol

Mae hysbysebu swyddi gwag trwy ein gwefan a bwletinau yn rhad ac am ddim i aelodau celfyddydau C&B Cymru ac yn costio £50 + TAW i’r rhai nad ydynt yn aelodau.

I hysbysebu swydd, llenwch y ffurflen isod gan defnyddio dim mwy na 200 gair.

Llun: Arts Care Gofal Celf

Mae hysbysebu swyddi gwag drwy ein gwefan a bwletinau yn rhad ac am ddim i aelodau celfyddydau C&B Cymru ac yn costio £50 + TAW i’r rhai nad ydynt yn aelodau.

Sylwch, rhaid darparu'r holl wybodaeth yn ddwyieithog

Teitl y Swydd
Sefydliad
Sefydliad
Disgrifiad
Dolen i Ymgeisio