Mynd i'r cynnwys
Dawnswyr yn perfformio yn yr awyr agored yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen

Codi Arian

Mae C&B Cymru yn darparu ystod o raglenni a gwasanaethau sy’n cynorthwyo sefydliadau celfyddydol i ddatblygu eu gallu a’u sgiliau codi arian. Mae gwasanaethau yn cynnwys:

  • Cyngor ac Ymgynghoriaeth
  • Rhaglen Interniaethau Creadigol
  • Cyrsiau Hyfforddi
Llun: Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen

Cyngor ac Ymgynghoriaeth

Cyngor wedi'i deilwra ar bob agwedd ar godi arian yn y sector preifat, gan gynnwys ymgynghoriaeth ar gynigion nawdd.

Rhaglen Interniaethau Creadigol

Mae'r Rhaglen Interniaethau Creadigol yn gosod graddedigion diweddar mewn sefydliadau celfyddydol fel codwyr arian dan hyfforddiant ar leoliadau 10 mis, amser llawn, â thâl.

Rhaglen Interniaethau Creadigol

Cyrsiau Hyfforddi

Mae C&B Cymru yn defnyddio ei arbenigedd a'i rwydwaith i ddarparu cyrsiau hyfforddi o ansawdd uchel sy'n helpu rheolwyr celfyddydol i ddatblygu sgiliau hanfodol. Mae'r pynciau'n cynnwys Strategaeth Codi Arian, Rhoi Unigol, Nawdd ac Ymddiriedolaethau a Sefydliadau.

Cyrsiau Hyfforddi

Cyrsiau Pwrpasol

Cynigir Cyrsiau Pwrpasol hefyd i sefydliadau unigol mewn ystod o sgiliau Codi Arian.

Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth

"Fe wnaeth cael mynediad at adnodd a chyfle fel Propser newid y gêm ar gyfer Common Wealth. Rhoddodd gyngor a chefnogaeth arbenigol i ni a oedd yn caniatáu i ni wneud cais am gyllid hirdymor ar gyfer ein cwmni bach. Roedd yn hwb i'w groesawu mewn cyfnod o ansicrwydd. ac ansicrwydd - ein cefnogi i dyfu a bod yn hyblyg i'n hanghenion fel sefydliad." - Rhiannon White, Common Wealth Theatre