Mynd i'r cynnwys
One Flew Over the Cuckoo’s Nest, gan Carrie Francis, yn cynnwys cadeiriau du ac un gadair frown fwy mewn cylch

Llywodraethu

Mae llywodraethu cryf ac effeithiol yn allweddol i lwyddiant pob sefydliad, beth bynnag eu maint neu sector. Dylai pob Bwrdd ddeall eu rolau a’u cyfrifoldebau yn llawn, cydweithio’n llwyddiannus, a meddu ar yr ystod gywir o sgiliau. Mae C&B Cymru yn cynnig rhaglenni a gwasanaethau Llywodraethu gwerthfawr sy’n helpu sefydliadau celfyddydol i gyflawni eu potensial, gan gynnwys:

Llun: One Flew Over the Cuckoo’s Nest, gan Carrie Francis

Banc Bwrdd

Mae Banc Bwrdd yn cryfhau llywodraethu sefydliadau celfyddydol drwy osod rheolwyr busnes ag arbenigedd arbenigol ar eu Byrddau fel cyfarwyddwyr anweithredol ac ymddiriedolwyr.

Rhaglenni Datblygiad Proffesiynol

Amrywiaeth mewn Llywodraethu

Mae Amrywiaeth mewn Llywodraethu yn ymgysylltu â gweithwyr proffesiynol o gefndiroedd Du, Asiaidd ac Ethnig Amrywiol, yn ogystal â’r rhai sy’n Anabl, B/byddar a/neu Niwroamrywiol ac yn eu gosod ar Fyrddau Celfyddydau er mwyn dylanwadu ar benderfyniadau sefydliadol.

Rhaglenni Datblygiad Proffesiynol

Cyrsiau Hyfforddi

Mae C&B Cymru yn defnyddio ei arbenigedd a'i rwydwaith i ddarparu cyrsiau o ansawdd uchel sy'n helpu rheolwyr celfyddydol i sicrhau llywodraethu cryf ac effeithiol. Cynigir Cyrsiau Pwrpasol hefyd i Fyrddau unigol.

Cyrsiau Hyfforddi

Gweithwyr Proffesiynol Ifanc ar Fyrddau

Mae Gweithwyr Proffesiynol Ifanc ar Fyrddau yn gosod arweinwyr busnes y dyfodol, rhwng 21 a 35 oed, ar Fyrddau sefydliadau celfyddydol er mwyn dylanwadu ar benderfyniadau sefydliadol.

Rhaglenni Datblygiad Proffesiynol