Mynd i'r cynnwys
Saith aelod o staff o Co-operative Cartrefi Cymru yn cymryd rhan mewn ymarfer dawns gyda Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

Datblygu Sgiliau

Trwy ddarparu rhaglenni sy’n ymateb i anghenion hyfforddi presennol, mae C&B Cymru yn cryfhau rheolaeth celfyddydol, yn datblygu sgiliau ac yn cynorthwyo cynaliadwyedd mewn ffyrdd diriaethol a phellgyrhaeddol.

Darperir cyfleoedd datblygu sy’n gwella’n uniongyrchol:

Llun: Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

Sgiliau Busnes

Mae C&B Cymru yn cyflwyno amrywiaeth o raglenni sy’n helpu unigolion sy’n gweithio yn y celfyddydau i ddatblygu’r sgiliau busnes sydd eu hangen arnynt i redeg eu sefydliadau’n effeithlon ac yn effeithiol.

Sgiliau Busnes

Amrywiaeth

Mae gwella amrywiaeth a chynrychiolaeth y celfyddydau yng Nghymru yn flaenoriaeth a gydnabyddir yn eang yn y sector. Mae C&B Cymru yn gwbl ymrwymedig i wneud cyfraniad diriaethol yn y maes hwn.

Amrywiaeth

Codi Arian

Mae C&B Cymru yn darparu ystod o raglenni a gwasanaethau sy'n cynorthwyo sefydliadau celfyddydol i ddatblygu eu gallu a'u sgiliau codi arian.

Codi Arian

Llywodraethu

Mae llywodraethu cryf ac effeithiol yn allweddol i lwyddiant pob sefydliad, beth bynnag eu maint neu sector. Mae C&B Cymru yn cynnig rhaglenni a gwasanaethau Llywodraethu gwerthfawr sy'n helpu sefydliadau celfyddydol i gyflawni eu potensial.

Llywodraethu