Mynd i'r cynnwys

Helpu busnes a’r celfyddydau i gysylltu a ffynnu

Celfyddydau

Rydym yn helpu'r celfyddydau i amrywio incwm a gwella sgiliau

Aelodaeth Celfyddydol
Datblygu Incwm
Datblygu Sgiliau
Swyddi Celfyddydol

Mae C&B Cymru yn hyrwyddo, yn galluogi, yn datblygu ac yn cynnal partneriaethau rhwng busnes a’r celfyddydau sydd o fudd i’r ddwy ochr

Amdanom ni

Cymryd Rhan

Gwobrau

Wnaeth Gwobrau Celfyddydau & Busnes (C&B) Cymru dychwelyd fel digwyddiad wyneb-yn-wyneb yn 2023, yn dilyn bwlch o dair blynedd yn ystod y pandemig COVID-19.

Darllenwch fwy am ein Gwobrau

CultureStep

Wedi'i ariannu gan Hodge Foundation a Moondance Foundation, mae CultureStep wedi'i gynllunio i annog nawdd newydd a datblygu ymgysylltiad busnes sefydledig â'r celfyddydau.

Dysgwch fwy am CultureStep

Rhaglenni Datblygiad Proffesiynol

Mae’r Rhaglenni Datblygiad Proffesiynol (RDP) yn dod â chyngor busnes hanfodol a phrofiad i’r celfyddydau mewn ffyrdd sy’n gwella sgiliau’r ddau sector.

Mwy o wybodaeth am RDP

Diddordeb mewn dod yn aelod busnes neu gelfyddydol?
Dyma beth sydd angen i chi ei wybod

Aelodaeth Celfyddydol Aelodaeth Busnes