Mynd i'r cynnwys

Gwobrau C&B Cymru 2024

Noddir gan Valero

Cynhelir 29ain Seremoni a Chinio Gwobrau Celfyddydau & Busnes Cymru yng Nghanolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru ddydd Iau 4 Gorffennaf 2024.

Mae’r Gwobrau’n bodoli i annog, cydnabod a dathlu partneriaethau rhagorol rhwng y sector preifat a’r celfyddydau ledled Cymru.

Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu’r seremoni, e-bostiwch contactus@aandbcymru.org.uk am wybodaeth.

Mae Gwobrau C&B Cymru yn bosibl gan amrywiaeth o bartneriaid allweddol C&B Cymru. Fel Prif Noddwr y Gwobrau am y 13eg flwyddyn yn olynol, mae cwmni ynni byd-eang Valero yn arwain rhestr drawiadol o gefnogwyr.

Partneriaid categori 2024 yw Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro, Grant Stephens Family Law, Hodge Foundation, Sony UK Technology Centre, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Wales & West Utilities, The Waterloo Foundation a Wind2.

Mae C&B Cymru hefyd yn gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid digwyddiad i sicrhau llwyddiant y noson. Y rhain yw Noddwr Adloniant, Prifysgol De Cymru, Partner Cyfryngau Orchard, Partner Lleoliad, Canolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru, Partner Dylunio Ubiquity, Partner Gwesty Park Plaza Caerdydd, Partner Anrhegion Urdd Gwneuthurwyr Cymru, yn ogystal â Phartneriaid Trafnidiaeth FlightLink Wales ac Intercity Removals a Phartneriaid Diodydd Barti Rum, Distyllfa Penderyn a Thŷ Nant.

Gwobr Ymgynghorydd y Flwyddyn, noddir gan Grant Stephens Family Law

Siobhan Saunders, Barclays Partner Finance a Newbridge Memo

Gemma Barnett, Blake Morgan a Rubicon Dance

Lorraine Hopkins, Bowen Hopkins ac Articulture

Kate Fisher, Hospital Innovations a Theatr na nÓg 

Celfyddydau, Busnes a’r Gymuned , noddir gan Wales & West Utilities

Awdurdod Harbwr Caerdydd a Lighthouse Theatre a Theatr na nÓg

Cymoedd i’r Arfordir ac Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen

Sony UK Technology Centre ac It’s My Shout Productions

Valero Pembroke Refinery a Vision Arts

Celfyddydau, Busnes ac Amrywiaeth, noddir gan Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro 

Bad Wolf a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Coastal Housing Group ac MLArt

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a The Successors of the Mandingue

Celfyddydau, Busnes a Gweithwyr, noddir gan Wind2

Cartrefi Conwy a Role Plays for Training

Port of Milford Haven a Celfyddydau SPAN

HCR Law a Hijinx

Celfyddydau, Busnes a’r Amgylchedd, noddir gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a The Waterloo Foundation  

Plantlife a Chanolfan Ucheldre a Live Music Now

Trafnidiaeth Casnewydd a Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan-yr-Afon

Wind2 ac Arts Connection – Cyswllt Celf

Celfyddydau, Busnes ac Iechyd

Adferiad Recovery a Grand Ambition

Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro a Forget-Me-Not Chorus a Motion Control Dance & Rubicon Dance

Parc Pendine a Chanolfan Gerdd William Mathias

Daw Beirniaid 2024 o ystod o sectorau ac mae ganddynt arbenigedd mewn ffurfiau celf ymarferol, nawdd a nodau’r sector preifat.

Yr unigolion fydd yn beirniadu’r categorïau partneriaethau busnes yw Donna Ali, Cyfarwyddwr BE.Xcellence; Partner Rheoli Eversheds Sutherland, Tom Bray; Cynhyrchydd Celfyddydol Llawrydd Jason Camilleri; Karen Hodge, Ymddiriedolwr o Hodge Foundation; Stephen Thornton, Rheolwr Materion Cyhoeddus Valero.
Bydd Ymgynghorydd y Flwyddyn yn cael ei feirniadu gan dri chefnogwr allweddol o Raglenni Datblygiad Proffesiynol C&B Cymru. Nhw yw Jonathan Chitty Cyfarwyddwr Cyllid yn Port of Milford Haven, Rheolwr Gyfarwyddwr Grant Stephens Family Law, Grant Stephens a Clare Williams, Ymgynghorydd Celfyddydol Llawrydd ac Artist Gweledol.

Bydd enillwyr Gwobrau 2024 unwaith eto yn derbyn tlysau a gomisiynwyd yn arbennig ar gyfer y seremoni. Cânt eu dylunio a’u gwneud gan yr artist Rhiannon Gwyn o Fethesda, y mae ei gwaith yn crynhoi harddwch garw tirwedd ei chartref trwy ddefnyddio nodweddion ffisegol llechi Cymreig a deunyddiau lleol eraill. Bydd y tlysau ceramig y mae hi wedi’u dylunio ar gyfer C&B Cymru yn cael eu paentio â gwydredd wedi’i wneud o flodyn eithin wedi’i gasglu a’i losgi ar fynyddoedd y Carneddau am resymau cadwraeth ac felly bydd pob tlws yn llythrennol yn cynnwys darn unigryw o dirwedd Cymru.

Mae tocynnau ar gyfer Raffl Profiadau Gorau Cymru nawr ar werth. Mae tocynnau’n costio £5 a bydd yr elw yn ariannu prosiectau sy’n ymgysylltu cymunedau heb gynrychiolaeth ddigonol â’r celfyddydau. Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu tocynnau, anfonwch e-bost at contactus@aandbcymru.org.uk