Mynd i'r cynnwys

Gwobrau C&B Cymru 2019

Noddir gan

Cynhaliwyd Gwobrau Celfyddydau & Busnes (C&B) Cymru 2019 ar lwyfan Canolfan Mileniwm Cymru ar Ddydd Iau 11 Gorffennaf o flaen dros 400 o westeion. Am dros chwarter ganrif, maen nhw wedi annog, cydnabod a dathlu partneriaethau rhagorol ac arloesol rhwng y sector preifat a’r celfyddydau sydd o fudd i gymunedau ledled y wlad.

Mae Cwmni Ynni Rhyngwladol Valero wedi bod yn brif noddwr y seremoni flaengar hon am y degawd diwethaf a nododd y cwmni’r garreg filltir drwy noddi gwobr un-tro. Cydnabuwyd Gwobr Valero 10 y sefydliad celfyddydol a farnwyd i gael yr effaith fwyaf ar drawsnewid tirlun gweithio mewn partneriaeth yng Nghymru dros y deng mlynedd diwethaf ac fe’i henillwyd gan Elusen Aloud am ei gwaith anhygoel. Mae’r elusen wedi cynnal ei gweithgaredd ledled Cymru trwy ystod eang o bartneriaethau gyda’r sector preifat, yn trawsnewid bywydau ifanc trwy ganu.

Valero 10

Enillydd:          The Aloud Charity

 

Y Wobr Robert Maskrey am Ddyngarwch Celfyddydol 

Enillydd:          Babs Thomas

 

Gwobr Ymgynghorydd y Flwyddyn 

Enillydd:                              Hayley Hughes, Celtic HR a Touch Trust

Yn y Rownd Derfynol:           Hoodi Ansari, Go Compare a g39

Yn y Rownd Derfynol:           Gemma Barnett, Blake Morgan a Rubicon Dance

Yn y Rownd Derfynol:           James Downes, Companies House a Theatr Hijinx

 

Celfyddydau, Busnes a Hunaniaeth Brand, noddir gan Hern & Crabtree

Enillydd:          Western Power Distribution ac Amgueddfa  Cymru,  Carmarthen & District Youth Opera, Cerdd â Gofal Cymru, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, Engage Cymru, The Gate, Glan yr Afon ac Urdd Gobaith Cymru

Yn y Rownd Derfynol:            Qatar Airways a Cardiff International Film Festival

Yn y Rownd Derfynol:            Traveline Cymru a Theatr Hijinx

 

Celfyddydau, Busnes a’r Gymuned, noddir gan Wales & West Utilities

Enillydd:                               Prifysgol Caerydd a Menter Caerdydd

Yn y Rownd Derfynol:            Awdurdod Harbwr Caerdydd ac Arts Active Trust

Yn y Rownd Derfynol:            Swyddfa’r Comisynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys a Chwmni Theatr Arad Goch

 

Celfyddydau, Busnes a Phobl Ifanc, noddir gan Hospital Innovations

Enillydd:                               Swyddfa’r Comisynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys a Chwmni Theatr Arad Goch 

Yn y Rownd Derfynol:             Ymddiriedolaeth Heddlu Gogledd Cymru a’r Gymuned a Theatr Clwyd

Yn y Rownd Derfynol:            ScottishPower Foundation a Theatr Clwyd

 

Celfyddydau a Busnes Bach, noddir gan Western Power Distribution

Enillydd:                               Traveline Cymru a FOCUS Wales a Theatr Hijinx 

Yn y Rownd Derfynol:            HAKA Entertainment a Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Yn y Rownd Derfynol:            manorhaus Ruthin a Helfa Gelf

 

Celfyddydau, Busnes ac Iechyd, noddir gan Cartrefi Conwy

Enillydd:                               Pendine Park Care Organisation a Chwmni’r Frân Wen

Yn y Rownd Derfynol:            Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Gwasanaeth Celfyddydau Cyngor Sir Ddinbych

Yn y Rownd Derfynol:            Prifysgol De Cymru a Rubicon Dance

Yn y Rownd Derfynol:            Western Power Distribution a Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

 

Celfyddydau, Busnes a’r Amgylchedd, noddir gan The Waterloo FoundationPhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Enillydd:                              My Train Wales a Breaking Barriers Community Arts

Yn y Rownd Derfynol:           Cyfoeth Naturiol Cymru a Theatr Clwyd

Yn y Rownd Derfynol:           Sony UK Technology Centre a Chelfyddydau Cymuned Cwm a Bro

 

Celfyddydau, Busnes a Gweithwyr, noddir gan Pendine Arts and Community Trust

Enillydd:                               Hugh James a Theatr Hijinx 

Yn y Rownd Derfynol:            Valero a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Yn y Rownd Derfynol:            Wales & West Utilities a Theatr Hijinx

 

Busnes y Flwyddyn Admiral

Enillydd:          Western Power Distribution ac Amgueddfa  Cymru,  Carmarthen & District Youth Opera, Cerdd â Gofal Cymru, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, Engage Cymru, The Gate, Glan yr Afon ac Urdd Gobaith Cymru

Yn y Rownd Derfynol:            Swyddfa’r Comisynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys a Chwmni Theatr Arad Goch

Yn y Rownd Derfynol:            Pendine Park Care Organisation a Canolfan Gerdd William Mathias, Cwmni’r Frân Wen, Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen, Gwyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru a Wrexham Symphony Orchestra

 

Gwobr Celfyddydau Hodge

Enillydd:                               Cwmni Theatr Arad Goch

Yn y Rownd Derfynol:            Theatr Hijinx

Yn y Rownd Derfynol:            Theatr Clwyd