Mynd i'r cynnwys
Gold Dust yn perfformio act awyrol ar sidanau aur yng Ngwobrau Celfyddydau & Busnes Cymru yng Nghanolfan Mileniwm Cymru

Digwyddiadau

Mae rhaglen ddigwyddiadau gynhwysfawr C&B Cymru yn hyrwyddo pŵer partneriaeth o safon, yn darparu cyfleoedd rhwydweithio gwerthfawr ac yn arddangos safon uchel y celfyddydau ledled Cymru.

Mae’r rhaglen flynyddol yn cynnwys:

Celfyddydau yn y Senedd
Digwyddiadau Aelodau Busnes
Gwobrau C&B Cymru

Llun: Gold Dust yng Ngwobrau C&B Cymru

 

Gweler isod am restr o ddigwyddiadau sydd i ddod

 

Mae’r rhaglen flynyddol yn cynnwys:

Celfyddydau yn y Senedd

Partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru sy’n dod â pherfformiad byw i mewn i adeilad y Senedd. Mae’n rhoi cyfle i ddod â phawb sy’n elwa o waith C&B Cymru at ei gilydd.

Celfyddydau yn y Senedd

Digwyddiadau Aelodau Busnes

Gwahoddir aelodau i fynychu digwyddiadau rheolaidd ledled Cymru sy’n arddangos gwaith y celfyddydau ac yn darparu cyfleoedd rhwydweithio ysbrydoledig ac unigryw.

Gwobrau C&B Cymru

Mae’r cinio a’r seremoni tei ddu flynyddol flaenllaw hon yn bodoli i annog, cydnabod a dathlu’r goreuon mewn partneriaethau rhwng y sector preifat a’r celfyddydau.

Gwobrau C&B Cymru