Mynd i'r cynnwys
Logo Celfyddydau & Busnes Cymru wedi'i daflunio ar dŵr dŵr y tu allan i Ganolfan Mileniwm Cymru y tu ôl i glwstwr o oleuadau oren ar ffyn

Partneriaid

Mae C&B Cymru yn hynod ddiolchgar am gefnogaeth frwd ei gyllidwyr sector cyhoeddus a phreifat. Heb y bartneriaeth hon, byddai gwaith ein helusen fach yn amhosibl

Diddordeb mewn cefnogi gwaith elusennol C&B Cymru?

Mae rhoddion yn helpu C&B Cymru i fod o fudd i bobl mewn cymunedau ledled Cymru.

Neu llenwch y ffurflen gyswllt a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi

Llun: Glenn Edwards

 

Collection of public founders logos

 


 

Public founders logos

 


 

Welsh Gov Logo

Collection of trust and foundation logos

 

Jonathan Arter
Shone Hughes
David Landen
Samantha Maskrey
Louise O’Shea
TJ Rawlinson
Louisa Scadden
Gordon Turley

Os hoffech ddod yn bartner, cysylltwch â ni

Cysylltwch