Mynd i'r cynnwys

Dathliad o’r Celfyddydau 2021

Cynhaliwyd digwyddiad Dathliad y Celfyddydau Celfyddydau & Busnes (C&B) Cymru, a noddir gan Wales & West Utilities, yn Theatr y Sherman yng Nghaerdydd ar Nos Iau 2 Rhagfyr. Taflodd y digwyddiad, a gafodd ei ffrydio’n fyw i gynulleidfa fyd-eang, olau ar yr hyblygrwydd ac arloesi a ddangoswyd gan sector y celfyddydau yn ystod y pandemig, a gwobrwywyd saith sefydliad gyda gwobrau ariannol i gydnabod eu gwaith.

I gael gwybodaeth lawn, ewch i’n gwefan Dathliad o’r Celfyddydau ymroddedig.