Mynd i'r cynnwys

Gwobrau C&B Cymru 2020

Noddir gan

Oherwydd pandemig Covid-19, cynhaliwyd Gwobrau C&B Cymru 2020 yn rhithwir ar ddydd Gwener 9 Hydref. Cafodd y seremoni ar-lein ei gwylio gan gynulleidfa o gannoedd o westeion o bob rhan o’r byd; yn ogystal â chysylltiadau C&B Cymru o Gymru, pobl ar draws y DU ac Ewrop, a chyn belled ag Awstralia a Gogledd America, wnaeth cofrestru i wylio’r digwyddiad byw am ddim.

Gwobr Ymgynghorydd y Flwyddyn

Enillydd:       Emma Heyes, Admiral Group plc a Theatr na nÓg

Yn y Rownd Derfynol:            Déborah Reeve, Admiral Group plc ac Act Now Creative Training

Yn y Rownd Derfynol:            Gemma Barnett, Blake Morgan a Rubicon Dance

Yn y Rownd Derfynol:            James Downes, Companies House a Hijinx

Y Wobr Robert Maskrey am Ddyngarwch Celfyddydol

Enillydd:        Daniel Weston, Google ac Elusen Aloud 

 

Celfyddydau, Busnes a Hunaniaeth Brand, noddir gan Hern & Crabtree

Enillydd:       Distyllfa Penderyn a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Yn y Rownd Derfynol:            Admiral Group ac Amgueddfa Cymru

Yn y Rownd Derfynol:            Bad Wolf a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

 

Celfyddydau, Busnes a’r Gymuned, noddir gan Wales & West Utilities

Enillydd:       Cartrefi Conwy ac Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Yn y Rownd Derfynol:            Natwest a Ffotogallery

Yn y Rownd Derfynol:            Parc Pendine ac Opera Cenedlaethol Cymru

 

Celfyddydau, Busnes a Phobl Ifanc, noddir gan Cartrefi Conwy

Enillydd:       Hodge Foundation ac Elusen Aloud

Yn y Rownd Derfynol:            Comisiynwyr Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys a Gogledd Cymru a Cwmni Theatr Arad Goch

Yn y Rownd Derfynol:            Heddlu Gogledd Cymru ac Ymddiriedolaeth Gymunedol a Theatr Clwyd

Yn y Rownd Derfynol:            Valero a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

 

Celfyddydau a Busnes Bach, noddir gan Western Power Distribution

Enillydd:       Hern & Crabtree a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Yn y Rownd Derfynol:            Porter’s Cardiff a The Other Room

Yn y Rownd Derfynol:            Rules of Play a Chapter

 

Celfyddydau, Busnes ac Iechyd

Enillydd:       Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro a Rubicon Dance

Yn y Rownd Derfynol:             Prifysgol De Cymru a Prifysgol Bangor a Hijinx

Yn y Rownd Derfynol:            Western Power Distribution a Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

 

Celfyddydau, Busnes a’r Amgylchedd, noddir gan The Waterloo FoundationPrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Enillydd:       Cyfoeth Naturiol Cymru a Theatr Clwyd

Yn y Rownd Derfynol:            Dylan’s Restaurant a Venue Cymru

Yn y Rownd Derfynol:            Western Power Distribution a Theatr na nÓg

 

Celfyddydau, Busnes a Gweithwyr

Enillydd:        Legal a General Investment Management a Hijinx

Yn y Rownd Derfynol:            Hodge Bank a Role Plays for Training

Yn y Rownd Derfynol:            Valero ac Act Now Creative Training

 

Busnes y Flwyddyn Admiral

Enillydd:       Distyllfa Penderyn

Yn y Rownd Derfynol:            Hodge

Yn y Rownd Derfynol:            Valero

 

Gwobrau Celfyddydau Hodge Foundation 

Enillydd:       Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Yn y Rownd Derfynol:            Hijinx

Yn y Rownd Derfynol:            Yr Elusen Aloud