Mynd i'r cynnwys

5 Cam i Lwyddiant Nawdd (CYMRAEG)

13:00 pm — 15:30 pm 10 Rhagfyr, 2024
Aelodau £50 + TAW | Os nad ydych yn aelod £75 + VAT

Bwriad y sesiwn dosbarth-meistr hwn, a fydd yn cael ei draddodi yn y Gymraeg, yw cynyddu dealltwriaeth a rhoi arweiniad ymarferol ar sut i gael a datblygu nawdd busnes.

Arweinydd Cwrs:

Gwenno Angharad, Cyfarwyddwr Partneriaethau Gogledd Cymru, C&B Cymru

Dyddiad & Lleoliad:

Cyflwynir ar Zoom

Dydd Mawrth 10 Rhagfyr 2024, 1:00yp-3.30yp

Archebu eich le!

I archebu lle ar y cwrs hwn, cwblhewch y manylion isod