Mynd i'r cynnwys

5 Cam i Lwyddiant Nawdd

10:00 am — 12:30 pm 24 Ebrill, 2024
Aelodau £50 + VAT | Os nad ydych yn aelod £75 + VAT

Bwriad y sesiwn dosbarth-meistr hwn yw cynyddu dealltwriaeth a rhoi arweiniad ymarferol ar sut i gael a datblygu nawdd busnes.

Arweinydd Cwrs:

Becca Lloyd, Cyfarwyddwr Datblygu Busnes a Gweithrediadau , C&B Cymru

Dyddiad & Lleoliad:

Cyflwynir ar Zoom

Dydd Mercher 24 Ebrill 2024, 10yb – 12:30yp

I archebu lle ar y cwrs hwn, llenwch y ffurflen gyswllt isod.

Archebu eich lle!

I archebu lle ar y cwrs hwn, cwblhewch y manylion isod