Mynd i'r cynnwys

Deall Awtistiaeth: Cofleidio Niwroamrywiaeth

10:00 am — 12:30 pm 15 Tachwedd, 2024
Aelodau £50 + TAW | Os nad ydych yn aelod £75 + TAW

Mae’r sesiwn hon yn archwilio’r diffiniad o awtistiaeth a sut mae merched a gwrywod ar y sbectrwm awtistig yn cyflwyno nodweddion cymeriad unigryw ac yn aml yn wahanol. Mae’r bore yn cynnwys gweithdy cydweithredol, ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar a sesiwn holi ac ateb.

Arweinydd Cwrs: 

Rosie Levy, Hyfforddwr Awtistiaeth

Dyddiad ac Lleoliad: 

Cyflwynir ar Zoom

Dydd Gwener, 15 Tachwedd, 10yb – 12.30yp, 2024

I archebu lle ar y cwrs hwn, cwblhewch y ffurflen gyswllt isod.

Archebu eich lle!

I archebu lle ar y cwrs hwn, cwblhewch y manylion isod