Mynd i'r cynnwys

Hyfforddiant Cydraddoldeb, Amrywiaeth ac Anabledd

10:00 am — 13:00 pm 16 Hydref, 2024
Aelodau £50 + VAT | Os nad ydych yn aelod £75 + VAT

Gweithdy rhyngweithiol 3 awr ar-lein a fydd yn cefnogi cyfranogwyr i archwilio rhagdybiaethau a thuedd anymwybodol mewn perthynas â materion anabledd ac amrywiaeth.

Arweinydd Cwrs:

Ruth Fabby Mbe, Ruffyarts

Dyddiad ac Lleoliad: 

Cyflwynir ar Zoom

Dydd Mercher 16 Hydref 10yb – 1yp, 2024

I archebu lle ar y cwrs hwn, cwblhewch y ffurflen gyswllt isod.

Archebu eich lle!

I archebu lle ar y cwrs hwn, cwblhewch y manylion isod