Mynd i'r cynnwys

Hyfforddiant Llywodraethu: Ar Fwrdd

10:00 am — 12:30 pm 23 Chwefror, 2024
Aelodau £50 + VAT | Os nad ydych yn aelod £75 + VAT

Anelir y sesiwn hanner diwrnod hon at ymddiriedolwyr newydd a sefydledig, yn ogystal ag uwch reolwyr sydd yn gyfrifol am adrodd i fwrdd. Mae’n archwilio llywodraethu da a chyfrifol, rôl y bwrdd ac arfer gorau.

Arweinydd Cwrs:

Becca Lloyd, Cyfarwyddwr Datblygu Busnes a Gweithrediadau, C&B Cymru

Dyddiad & Lleoliad:

Cyflwynir ar Zoom

Dydd Gwener 23 Chwefror 2024, 10yb-12:30yp

Archebu eich lle!

I archebu lle ar y cwrs hwn, cwblhewch y manylion isod