Mynd i'r cynnwys

Hyfforddiant Llywodraethu: Ar Fwrdd

10:00 am — 12:30 pm 16 Gorffennaf, 2024
Aelodau £50 + TAW | Os nad ydych yn aelod £75 + TAW

Anelir y sesiwn hanner diwrnod hon at ymddiriedolwyr newydd a sefydledig, yn ogystal ag uwch reolwyr sydd yn gyfrifol am adrodd i fwrdd. Mae’n archwilio llywodraethu da a chyfrifol, rôl y bwrdd ac arfer gorau.

Arweinydd Cwrs:

Rachel Jones, Prif Weithredwr, C&B Cymru

Dyddiad & Lleoliad:

Cyflwynir ar Zoom

Dydd Mawrth , 16 Gorffennaf 2024, 10yb-12:30yp

Archebu isod!

I archebu lle ar y cwrs hwn, cwblhewch y manylion isod