Mynd i'r cynnwys

Sicrhau Amrywiaeth ar Eich Bwrdd

13:00 pm — 15:00 pm 18 Mehefin, 2024
Aelodau £50 + TAW | Os nad ydych yn aelod £75 + TAW

Bydd y sesiwn yn archwilio dulliau effeithiol o gefnogi cynrychiolaeth y Bwrdd o grwpiau heb cydnabyddiaeth ddigonol, gan ganolbwyntio ar gymunedau Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig. Bydd syniadau ymarferol a deinamig yn cael eu rhannu i wella ymgysylltiad a dyfnhau dealltwriaeth o gynhwysiant, er mwyn creu diwylliant bwrdd cynhwysol.

Arweinydd Cwrs: 

Sunil Patel, Hyfforddwr ac Ymgynghorydd Cydraddoldeb Hiliol, No Boundaries

Dyddiad: 

Cyflwynir ar Zoom

Dydd Mawrth 18 Mehefin, 2024 1yp-1p

I archebu lle ar y cwrs hwn, cwblhewch y ffurflen gyswllt isod.

Archebu yma!

I archebu lle ar y cwrs hwn, cwblhewch y manylion isod