Mynd i'r cynnwys

Rubicon Dance a Gemma Barnett, Blake Morgan

Y Sialens

Y Sefydliad Celfyddydol

Rubicon Dance

Yr Angen Datblygol

I ehangu arbenigedd busnes y Bwrdd, yn benodol i gynnwys Rheoli Newid, ac i ddatblygu rhwydwaith Rubicon o fewn y gymuned fusnes.

Yr Ymgynghorydd

Gemma Barnett, Rheolwr Datblygu Busnes yn Blake Morgan.

Yr Angen Datblygol

Wedi hyfforddi fel dawnsiwr, roedd Gemma am ddefnyddio ei phrofiad o’i gyrfa gorfforaethol i helpu’r sector celfyddydol, i gael mewnwelediad ar sut mae mudiad gwahanol yn gweithredu ac ennill profiad llywodraethu.

Y Canlyniadau

I Rubicon:

  • Mae Gemma wedi defnyddio ei rhwydwaith i gyflwyno cynrychiolwyr Rubicon i nifer o lunwyr barn yn nigwyddiadau fel Clwb Brecwast Caerdydd, y mae hi’n helpu i’w drefnu.
  • Mae Gemma hefyd yn arwain ar agweddau newid busnes strategaeth Rubicon, yn defnyddio ei phrofiad helaeth o uno a chaffael.
  • Ymddiriedolwr ac Is-gadeirydd hynod o weithgar, sydd wedi helpu i symbylu gweddill y Bwrdd

I Gemma:

  • Boddhad mawr o allu cynnig cymorth gwirioneddol ac amserol i Rubicon, a gweld effaith ei chyngor.
  • Cyfle i roi rhywbeth yn ôl i’r mudiad lle’r oedd hi’n dawnsio pan oedd hi’n iau.
  • Profiad ymarferol o lywodraethu a datblygu sgiliau dylanwadu a thrafod

Y Gymeradwyaeth

Mae sgiliau rhwydweithio a rheoli newid Gemma wedi bod yn hynod o ddefnyddiol i Rubicon yn ystod y cyfnod hwn yn ein datblygiad, wrth inni roi ein strategaethau codi arian a rheoli newid ar waith. Mae hi’n wastad yn barod i dorchi’i llewys a helpu ac mae hi’n seinfwrdd defnyddiol iawn a ffynhonnell wych o gefnogaeth bersonol i mi. Mae gan Gemma egni diddiwedd ac mae hi newydd ymgymryd â rôl Is-gadeirydd fel rhan o gynllun olyniaeth ein Bwrdd.

Kathryn Williams, Rubicon Dance