Mynd i'r cynnwys

Roman Kubiak a Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Banc Mentora

Y Sefydliad Celfyddydol: Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru (CBCDC)

Mae CBCDC, Conservatoire Cenedlaethol Cymru, yn darparu hyfforddiant israddedig ac ôl-raddedig arbenigol ar gyfer tua 900 o artistiaid ifanc yn y DU ac yn rhyngwladol. Mae’r Coleg yn paratoi ei fyfyrwyr ar gyfer gwaith Actio, Cerddoriaeth, Theatr Gerddorol, Rheoli’r Celfyddydau, Opera, Dylunio Theatr a Rheoli Llwyfan.

Y Sialens

Roedd y Coleg yn bwriadu nodi ei ben-blwydd yn 70 oed gyda lansiad ymgyrch codi arian cymynroddion newydd. Fodd bynnag, roedd gwybodaeth dechnegol a chyfreithiol yn gyfyngedig ac roedd y tîm Datblygu yn awyddus i wella ei arbenigedd a’i sgiliau yn y maes cymhleth hwn o roi elusennol.

Yr Ymgynghorydd: Roman Kubaik, Partner & Head of Contested Wills, Trusts and Estates, Hugh James.

Roedd Roman eisiau parhau i ddatblygu ei brofiad fel Mentor wrth gefnogi sefydliad i ddatblygu ei strategaeth Etifeddiaeth. Roedd yn dymuno cael gwell dealltwriaeth o’r sector elusennol er mwyn cynorthwyo’n uniongyrchol yn ei rôl yn Hugh James.

Y Canlyniadau

Ar gyfer Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

 • Gyda chyngor ac arweiniad Roman, mae’r Coleg wedi cymryd camau breision yn ei ymgyrch rhoi cymynroddion. Dros y pedair blynedd diwethaf mae wedi bod yn allweddol wrth helpu’r tîm i sefydlu ffrwd incwm o gymynroddion.
 • Mae’r staff wedi cael llawer iawn o wybodaeth am nodweddion technegol ysgrifennu Ewyllysiau a sut y dylai’r Tîm Datblygu gyfathrebu orau â rhoddwyr.
 • Cynlluniwyd pamffled etifeddiaeth gyda chefnogaeth y Rhufeiniaid
 • Cyflwynwyd digwyddiad rhoi cymynroddion cyntaf y Coleg mewn partneriaeth â Hugh James.
 • Mae’r tîm wedi sicrhau addewidion am gefnogaeth ac wedi galluogi sgyrsiau am roddion oes ac etifeddiaeth gyda rhoddwyr presennol.
 • Sicrhaodd y tîm rodd cymynroddol o £60,000 i greu ysgoloriaeth piano newydd.
 • Mae Roman yn parhau i fentora’r tîm Datblygu. Yn fwyaf diweddar, trefnodd bartneriaeth mewn nwyddau gyda Hugh James a oedd yn talu am gost cynhyrchu dwy ffilm fer.

Ar gyfer Roman:

 • Cafodd Roman fewnwelediad manwl i roi cymynroddion yn y sectorau celfyddydol ac addysg.
 • Ehangodd Roman ei brofiad o fentora ac mae wedi cael llawer o foddhad o gael y cyfle i gefnogi mudiad sydd wedi dod yn bwysig iawn iddo.
 • Mae Roman wedi dod yn fynychwr rheolaidd o ddigwyddiadau a pherfformiadau’r Coleg.
 • Enillodd Roman Wobr Robert Maskrey C&B Cymru am Ddyngarwch y Celfyddydau yn Seremoni 2023.

Y Gymeradwyaeth

Byddai datblygu’r strategaeth Rhoi Cymynroddion wedi bod yn amhosibl heb fewnbwn, arbenigedd, penderfyniad a brwdfrydedd Roman i gefnogi gwaith y Coleg a galluogi pobl ifanc i ddatblygu eu talent – Lucy Stout, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Mae wedi bod yn anrhydedd ac yn bleser pur cael gweithio gyda Marie, Sara a gweddill tîm gwych Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru dros y blynyddoedd ac rwyf wedi cael fy ngwneud i deimlo’n rhan fawr iawn o’r “teulu. ”. Mae wedi bod yn fraint i mi weld, â’m llygaid fy hun, y gwaith gwych y mae pawb yn ei wneud, a’r dalent anhygoel sy’n cael ei harddangos gan y staff a’r myfyrwyr. – Kubaik Rhufeinig, Hugh James