Mynd i'r cynnwys

Celf yn

Cyfres o ddigwyddiadau C&B Cymru yw Celf yn, sy’n llwyfannu ystod eang o berfformiadau ac arddangosfeydd mewn lleoliadau anarferol ledled Cymru.

Ei nod yw hyrwyddo pwysigrwydd a hygyrchedd gwahanol fathau o fywyd diwylliannol a dathlu amrywiaeth talent ledled y wlad.

 

Cymerwch olwg ar rai o’n digwyddiadau Celf yn y gorffennol isod!

Archif