Mynd i'r cynnwys

Cwrdd â’r Interniaid 2022-23

Mae Karolina Birger, sydd â BA mewn Ffotograffiaeth o Brifysgol De Cymru, yn gweithio gyda thîm y Celfyddydau ac Iechyd yn Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro.


Mae Gabriella Wilde, sydd ag MA mewn Darlunio o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, wedi’i lleoli yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.