Mynd i'r cynnwys

Celfyddydau yn y Senedd (Tymor 2018/19)

Mae Celfyddydau yn y Senedd yn dod â pherfformiadau i ardaloedd cyhoeddus adeilad y Cynulliad, diolch i nawdd busnes.

Dychweliad Celfyddydau yn y Senedd!

Cynhaliwyd dychweliad hir ddisgwyliedig Celfyddydau yn y Senedd ar nos Fercher 13 Mawrth 2019.

Mae’r fenter unigryw hon yn bartneriaeth rhwng Celfyddydau & Busnes (C&B) Cymru a Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon Llywodraeth Cymru. Mae’n dod â pherfformiad byw o ansawdd uchel i fannau cyhoeddus adeilad y Cynulliad, diolch i nawdd gan fusnes, yn lleoli’r celfyddydau wrth galon llywodraeth ac i ddathlu gwir amrywiaeth y gymaint o dalent sy’n bodoli ledled Cymru.

Daeth â pherfformiad byw o ansawdd uchel i ardaloedd cyhoeddus adeilad y Cynulliad, diolch i nawdd busnes, a roddodd y celfyddydau wrth wraidd y llywodraeth a dathlu gwir amrywiaeth y dalent sy’n bodoli mewn cymaint o dalentau ledled Cymru.

Daeth Celfyddydau yn y Senedd ynghyd â phawb sy’n elwa o waith C&B Cymru. Roedd y gynulleidfa o 100 o westeion yn cynnwys arweinwyr busnes, prif ffigyrau byd y celfyddydau, Aelodau a staff y Cynulliad a llunwyr barn allweddol.

Roedd y digwyddiad, a noddwyd gan Valero, yn cynnwys dyfyniad o Nyrsys Theatr Genedlaethol Cymru gan Bethan Marlow, gyda chaneuon gan Rhys Taylor a Bethan Marlow, yn seiliedig ar syniad gwreiddiol gan Sara Lloyd a Bethan Marlow, ar y cyd â Pontio. Roedd y darn cyffrous hwn yn dathlu popeth da o theatr Gymreig: ysgrifennu newydd gan awdures a chyfarwyddwraig ifanc o Gymru; portread gwirioneddol o’r sector iechyd yng Nghymru; llwyfan i leisiau nyrsys o Gymru; a dathliad o’r GIG gan gyfansoddwr ifanc o Gymru. Gyda sgript a chaneuon wedi’u creu o gyfweliadau gyda nyrsys, fe wnaeth y ddrama uchel ei bri hon daflu goleuni ar y gwir arwyr hyn – yr heriau y maen nhw’n eu hwynebu a’r direidi, y chwaergarwch, a’r teimlad o alwedigaeth sy’n eu cynnal.

Cefnogwyd Cân a Dawns yn y Senedd ar ddydd Mercher 23 Hydref gan Gylch Effaith C&B Cymru. Roedd y digwyddiad yn arddangos talent ifanc o Gymru i gynulleidfa o 100 o bobl, yn cynnwys Aelodau’r Cynulliad a llunwyr barn allweddol eraill, cyllidwyr cyhoeddus, cyllidwyr ymddiriedaeth, rhoddwyr unigol, partneriaid busnes ac aelodau celfyddydol.

I nodi Diwrnod Bale y Byd, perfformiodd Rubicon Dance ddarn newydd o’r enw Colloquy. Gan ddefnyddio sgôr cerddoriaeth glasurol, archwiliodd y darn rwystrau iaith cynnil a dathlu dawns fel iaith fyd-eang.

I gloi’r noson, rhoddodd 30 aelod o gorau Only Boys Aloud Caerdydd a Cwmbran ddarluniau bywiog o Anfonaf Angel gan Robat Arwyn a You Will Be Found o Dear Evan Hansen gan Benj Pasek a Justin Paul.