Mynd i'r cynnwys

Gwobrau C&B Cymru 2024

Dathlu Cydweithrediad Creadigol

Mae’r chwiliad wedi cychwyn am bartneriaethau creadigol gorau Cymru

Mae’r Gwobrau’n bodoli i annog, cydnabod a dathlu partneriaethau enghreifftiol rhwng y sector preifat a’r celfyddydau  gwaith o chwilio am y cydweithrediadau creadigol gorau ledled Cymru wedi cychwyn.

Wedi’i noddi am y 13fed flwyddyn gan Gwmni Ynni Byd-eang Valero, cynhelir y seremoni a’r swper proffil uchel yn Ne-Ddwyrain Cymru ddechrau Haf 2024. Cyhoeddir dyddiad a lleoliad y digwyddiad mawreddog hwn yn fuan.

Mae categorïau Gwobrau 2024 fel a ganlyn:

Sicrhewch eich bod yn darllen y Canllawiau Gwobrau cyn llenwi eich ffurflenni enwebu.

Ffurflenni Enwebu

Categorïau Busnes

Ymgynghorydd y Flwyddyn

Y Wobr Robert Maskrey am Ddyngarwch Celfyddydol

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw dydd Llun 7 Mawrth 2024.

Dewisir enillwyr y gwobrau gan banel annibynnol o feirniaid sydd ag arbenigedd mewn ffurfiau ymarferol ar gelfyddyd, nawdd a nodau’r sector preifat. Yr unigolion fydd yn beirniadu’r categorïau partneriaethau busnes yw Donna Ali, Cyfarwyddwr BE.Xcellence; Partner Rheoli Eversheds Sutherland, Tom Bray; Cynhyrchydd Celfyddydau Llawrydd Jason Camilleri; Karen Hodge, Ymddiriedolwr o Hodge Foundation; Stephen Thornton, Rheolwr Materion Cyhoeddus Valero.

Bydd Ymgynghorydd y Flwyddyn yn cael ei feirniadu gan dri chefnogwr allweddol o Raglenni Datblygiad Proffesiynol C&B Cymru. Nhw yw Jonathan Chitty Cyfarwyddwr Cyllid yn y Port of Milford Haven, Rheolwr Gyfarwyddwr Grant Stephens Family Law, Grant Stephens ac Clare Williams, Ymgynghorydd Celfyddydau Llawrydd ac Artist Gweledol.

Bydd yr unigolion a chwmnïau llwyddiannus unwaith eto yn derbyn tlysau a gomisiynwyd yn arbennig ar gyfer y seremoni. Cânt eu dylunio a’u gwneud gan yr artist Rhiannon Gwyn o Fethesda, y mae ei gwaith yn crynhoi harddwch garw tirwedd ei chartref trwy ddefnyddio nodweddion ffisegol llechi Cymreig a deunyddiau lleol eraill. Bydd y tlysau ceramig y mae hi wedi’u dylunio ar gyfer C&B Cymru yn cael eu paentio â gwydredd wedi’i wneud o flodyn eithin wedi’i gasglu a’i losgi ar fynyddoedd y Carneddau am resymau cadwraeth ac felly bydd pob tlws yn llythrennol yn cynnwys darn unigryw o dirwedd Cymru.

Yn ogystal â noddwyr arian y gwobrau, mae C&B Cymru yn gweithio gydag ystod o bartneriaid digwyddiad ar ei seremoni flaenllaw, sydd oll yn ganolog i lwyddiant y noson. Rheiny yw Noddwr Adloniant, Prifysgol De Cymru, Partner Cyfryngau, Orchard Media & Events, Partner Dylunio Ubiquity yn ogystal â phartneriaid diodydd Distyllfa Penderyn a Tŷ Nant.

Wrth siarad yn y Lansiad Gwobrau ar 25 Ionawr, dywedodd Prif Weithredwr C&B Cymru, Rachel Jones, “Yng nghanol yr hinsawdd ariannol heriol sydd ohoni, mae C&B Cymru wedi’i syfrdanu gan y nifer o bartneriaethau creadigol o ansawdd uchel sydd wedi’u sefydlu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Credwn yn gryf ei bod yn bwysicach nag erioed i ddathlu a gwobrwyo gwaith anhygoel y celfyddydau a gweledigaeth y busnesau sy’n eu cefnogi. Mae partneriaethau gyda’r sector preifat yn chwarae rhan hollbwysig wrth helpu’r celfyddydau i wneud cyfraniad diriaethol at iechyd a lles ein cenedl. Y Gwobrau yw uchafbwynt blwyddyn C&B Cymru ac edrychwn ymlaen at wobrwyo’r goreuon mewn cydweithio traws-sector ym mis Mehefin.