Mynd i'r cynnwys

5 Cam i Lwyddiant Nawdd (CYMRAEG)

Bwriad y sesiwn dosbarth-meistr hwn, a fydd yn cael ei draddodi yn y Gymraeg, yw cynyddu dealltwriaeth a rhoi arweiniad ymarferol ar sut i gael a datblygu nawdd busnes. Arweinydd Cwrs: Gwenno Angharad, Cyfarwyddwr Partneriaethau Gogledd Cymru, C&B Cymru Dyddiad & Lleoliad: Cyflwynir ar Zoom Dydd Mawrth 10 Rhagfyr 2024, 1:00yp-3.30yp