Mynd i'r cynnwys

Blog 2021-22

Wythnos 42: Tilly, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru Ar ôl 10 mis anhygoel fel intern Creadigol C&B Cymru, yn anffodus mae’r interniaeth wedi dod i ben, a’r wythnos hon yw fy wythnos olaf yn y rôl hon. Ond, rydw i’n llawn cyffro i barhau gyda CBCDC yn fy rôl newydd fel Swyddog Datblygu, Stiwardiaeth a … Continued

Interniaid Blaenorol C&B Cymru

Aled Rosser Canolfan Gerdd William Mathias a Cwmni’r Frân Wen 2021-22 (Llinyn 2), 2020-21 (Llinyn 1) Chieh-Ju Yang Syrcas NoFit State 2021-22 Eve Woods Rubicon Dance 2021-22 Rosie Morgan Canolfan Mileniwm Cymru 2021-22 Suzy Knott Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru 2021-22 Tilly Scott Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru 2021-22 Eleanor Benson Yr Elusen Aloud 2020-21 … Continued

Cwrdd â’r Interniaid 2022-23

Mae Karolina Birger, sydd â BA mewn Ffotograffiaeth o Brifysgol De Cymru, yn gweithio gyda thîm y Celfyddydau ac Iechyd yn Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro. Mae Gabriella Wilde, sydd ag MA mewn Darlunio o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, wedi’i lleoli yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Blog 2022-23

Wythnos 41: Madusha, Its My Shout Roedd y rhaglen brentisiaeth hon yn gyfle enfawr i mi gwrdd â phobl a oedd yn gweithio’n broffesiynol ar setiau ffilm. Fel aelod craidd o Its My Shout, rwyf wedi bod yn ymwneud â gweithgareddau amrywiol yn ystod y 9 mis diwethaf ond roedd Sony Film in a Day … Continued

Cwrdd â’r Prentisiaid 2022-23

  Mae Chloe Davies, o Abertawe, yn gweithio fel Cynorthwyydd Oriel yn Ffotogallery Mae Beau Broome, o Gastell Nedd, wedi ei hosod yn Theatr Hijinx   Mae Madusha Gunawardana yn gweithio fel Cynorthwyydd Cynhyrchu yn It’s My Shout Mae Rosie Levy yn gweithio fel Swyddog Cyfathrebu yn Touch Trust Mae Zoe Reynolds yn gweithio fel … Continued