Mynd i'r cynnwys

5 Cam i Lwyddiant Nawdd (CYMRAEG)

Bwriad y sesiwn dosbarth-meistr hwn, a fydd yn cael ei draddodi yn y Gymraeg, yw cynyddu dealltwriaeth a rhoi arweiniad ymarferol ar sut i gael a datblygu nawdd busnes. Arweinydd Cwrs: Gwenno Angharad, Cyfarwyddwr Partneriaethau Gogledd Cymru, C&B Cymru Dyddiad & Lleoliad: Cyflwynir ar Zoom Dydd Mawrth 10 Rhagfyr 2024, 1:00yp-3.30yp

Cynllunio Strategaeth Codi Arian

Bydd y bore yn rhoi canllawiau ymarferol i sefydlu strategaeth codi arian effeithiol a chyraeddadwy sydd wedi’i theilwra ar gyfer anghenion sefydliadol unigol. Arweinydd Cwrs: Rachel Jones, Prif Weithredwr, C&B Cymru Dyddiad & Lleoliad: Cyflwynir ar Zoom Dydd Mawrth 3 Rhagfyr 2024, 10:00am-12:30pm  

5 Cam i Lwyddiant Nawdd

Bwriad y sesiwn dosbarth-meistr hwn yw cynyddu dealltwriaeth a rhoi arweiniad ymarferol ar sut i gael a datblygu nawdd busnes. Arweinydd Cwrs: Rachel Jones, Prif Weithredwr, C&B Cymru Dyddiad & Lleoliad: Cyflwynir ar Zoom Dydd Mawrth 10 Rhagfyr 2024, 10yb – 12:30yp I archebu lle ar y cwrs hwn, llenwch y ffurflen gyswllt isod.