Mynd i'r cynnwys

Rhoi Unigol

Gyda dros 20 mlynedd o brofiad codi arian, mae arbenigedd Kristen yn rhychwantu rhoddion blynyddol, cymynroddion a rhoddion ac ymgyrchoedd mawr. Bydd y sesiwn yn canolbwyntio ar yr offer sydd eu hangen i sefydlu rhaglen roi unigol. Arweinydd Cwrs: Kristen Gallagher, Cyfarwyddwr Datblygu, Westminster School Lleoliad: Cyflwynir ar Zoom Dydd Mercher 6 Mawrth 2024, 10yp-12:30yp

5 Cam i Lwyddiant Nawdd (CYMRAEG)

Bwriad y sesiwn dosbarth-meistr hwn, a fydd yn cael ei draddodi yn y Gymraeg, yw cynyddu dealltwriaeth a rhoi arweiniad ymarferol ar sut i gael a datblygu nawdd busnes. Arweinydd Cwrs: Gwenno Angharad, Cyfarwyddwr Partneriaethau Gogledd Cymru , C&B Cymru Dyddiad & Lleoliad: Cyflwynir ar Zoom Dydd Mercher 17 Ebrill 2024, 10:00am-12.30pm

Cynllunio Strategaeth Codi Arian

Bydd y bore yn rhoi canllawiau ymarferol i sefydlu strategaeth codi arian effeithiol a chyraeddadwy sydd wedi’i theilwra ar gyfer anghenion sefydliadol unigol. Arweinydd Cwrs: Becca Lloyd, Cyfarwyddwr Datblygu Busnes a Gweithrediadau , C&B Cymru Dyddiad & Lleoliad: Cyflwynir ar Zoom Dydd Mawrth 9 Ebrill 2022, 10:00am-12:30pm  

5 Cam i Lwyddiant Nawdd

Bwriad y sesiwn dosbarth-meistr hwn yw cynyddu dealltwriaeth a rhoi arweiniad ymarferol ar sut i gael a datblygu nawdd busnes. Arweinydd Cwrs: Becca Lloyd, Cyfarwyddwr Datblygu Busnes a Gweithrediadau , C&B Cymru Dyddiad & Lleoliad: Cyflwynir ar Zoom Dydd Mercher 24 Ebrill 2024, 10yb – 12:30yp I archebu lle ar y cwrs hwn, llenwch y ffurflen … Continued