Mynd i'r cynnwys

Sicrhau Amrywiaeth ar Eich Bwrdd

Bydd y sesiwn yn archwilio dulliau effeithiol o gefnogi cynrychiolaeth y Bwrdd o grwpiau heb cydnabyddiaeth ddigonol, gan ganolbwyntio ar gymunedau Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig. Bydd syniadau ymarferol a deinamig yn cael eu rhannu i wella ymgysylltiad a dyfnhau dealltwriaeth o gynhwysiant, er mwyn creu diwylliant bwrdd cynhwysol. Arweinydd Cwrs:  Sunil Patel, Hyfforddwr ac … Continued

Hyfforddiant Llywodraethu: Ar Fwrdd

Anelir y sesiwn hanner diwrnod hon at ymddiriedolwyr newydd a sefydledig, yn ogystal ag uwch reolwyr sydd yn gyfrifol am adrodd i fwrdd. Mae’n archwilio llywodraethu da a chyfrifol, rôl y bwrdd ac arfer gorau. Arweinydd Cwrs: Rachel Jones, Prif Weithredwr, C&B Cymru Dyddiad & Lleoliad: Cyflwynir ar Zoom Dydd Mawrth , 16 Gorffennaf 2024, … Continued