Mynd i'r cynnwys

Cwrdd â’r Prentisiaid 2023-24

Idris Jones ac Anthem – Cronfa Gerddoriaeth Cymru Mae gan Idris, sy’n hanu o ganolbarth Cymru, ddiddordeb mawr mewn Cerddoriaeth, Digwyddiadau a Dylunio Graffig, ac enillodd ddiploma estynedig mewn Celf a Dylunio yn y College of Arts, Henffordd. Gan fod llawer o’i alluoedd creadigol yn rhai mae e wedi eu dysgu ar ei liwt ei … Continued

Cwrdd â’r Interniaid 2023-24

Karolina Birger a Hijinx Graddiodd Karolina – sy’n dod yn wreiddiol o Wlad Pwyl – gyda gradd Dosbarth Cyntaf mewn Ffotograffiaeth o Brifysgol De Cymru. Ymgymerodd ag interniaeth Edefyn 1 gydag Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro yn 2022/23, ac mae hi wrth ei bodd o gael ei dewis ar gyfer lleoliad Edefyn 2 o fis … Continued

Blog 2023-24

Blog 3: Karolina Birger, Theatr Hijinx Prin y gallaf gredu fy mod eisoes yn agosáu at bwynt hanner ffordd fy interniaeth gyda Hijinx. Mae’r wythnosau diwethaf wedi’u llenwi â llu o brofiadau a phrosiectau sydd wedi ehangu fy sgiliau. Yn ddiweddar, cefais y cyfle i gymryd rhan yng nghynhyrchiad diweddaraf Hijinx, Meta vs Life. Mae’r … Continued