Mynd i'r cynnwys

Cwrdd â’r Prentisiaid 2023-24

Idris Jones ac Anthem – Cronfa Gerddoriaeth Cymru Mae gan Idris, sy’n hanu o ganolbarth Cymru, ddiddordeb mawr mewn Cerddoriaeth, Digwyddiadau a Dylunio Graffig, ac enillodd ddiploma estynedig mewn Celf a Dylunio yn y College of Arts, Henffordd. Gan fod llawer o’i alluoedd creadigol yn rhai mae e wedi eu dysgu ar ei liwt ei … Continued

Cwrdd â’r Interniaid 2023-24

Karolina Birger a Hijinx Graddiodd Karolina – sy’n dod yn wreiddiol o Wlad Pwyl – gyda gradd Dosbarth Cyntaf mewn Ffotograffiaeth o Brifysgol De Cymru. Ymgymerodd ag interniaeth Edefyn 1 gydag Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro yn 2022/23, ac mae hi wrth ei bodd o gael ei dewis ar gyfer lleoliad Edefyn 2 o fis … Continued

Blog 2023-24

Blog 5: Karolina Birger, Theatr Hijinx Ni allaf gredu ei fod yn ddiwedd mis Mai yn barod a bydd fy Interniaeth yn dod i ben mewn dau fis! Un o uchafbwyntiau’r wythnos ddiwethaf oedd gweithio ar y cais am gyfle partneriaeth Broceriaeth C&B Cymru ar gyfer Grant Stephens Family Law. Roedd y ffocws ar sicrhau … Continued