Mynd i'r cynnwys

Sicrhau Amrywiaeth ar Eich Bwrdd

Bydd y sesiwn yn archwilio dulliau effeithiol o gefnogi cynrychiolaeth y Bwrdd o grwpiau heb cydnabyddiaeth ddigonol, gan ganolbwyntio ar gymunedau Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig. Bydd syniadau ymarferol a deinamig yn cael eu rhannu i wella ymgysylltiad a dyfnhau dealltwriaeth o gynhwysiant, er mwyn creu diwylliant bwrdd cynhwysol. Arweinydd Cwrs:  Sunil Patel, Hyfforddwr ac … Continued

Deall Awtistiaeth: Cofleidio Niwroamrywiaeth

Mae’r sesiwn hon yn archwilio’r diffiniad o awtistiaeth a sut mae merched a gwrywod ar y sbectrwm awtistig yn cyflwyno nodweddion cymeriad unigryw ac yn aml yn wahanol. Mae’r bore yn cynnwys gweithdy cydweithredol, ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar a sesiwn holi ac ateb. Arweinydd Cwrs:  Rosie Levy, Hyfforddwr Awtistiaeth Dyddiad ac Lleoliad:  Cyflwynir ar Zoom Dydd … Continued

Gweithdy Ymgysylltu â Grwpiau Heb Gynrychiolaeth Ddigonol

Bydd y sesiwn bore yma yn archwilio’r heriau a wynebir gan gymunedau Lleiafrifoedd Ethnig ac yn darparu syniadau ar sut i feithrin ymddiriedaeth a gwella ymgysylltiad cymunedol. Gyda chyfleoedd ar gyfer trafodaeth grŵp agored, bydd Sunil yn helpu cyfranogwyr i nodi ffyrdd o gynyddu cynrychiolaeth ac ymgysylltiad ar gyfer eu sefydliadau celfyddydol, o ran staffio … Continued

Hyfforddiant Cydraddoldeb, Amrywiaeth ac Anabledd

Gweithdy rhyngweithiol 3 awr ar-lein a fydd yn cefnogi cyfranogwyr i archwilio rhagdybiaethau a thuedd anymwybodol mewn perthynas â materion anabledd ac amrywiaeth. Arweinydd Cwrs: Ruth Fabby Mbe, Ruffyarts Dyddiad ac Lleoliad:  Cyflwynir ar Zoom Dydd Mercher 16 Hydref 10yb – 1yp, 2024 I archebu lle ar y cwrs hwn, cwblhewch y ffurflen gyswllt isod.