Mynd i'r cynnwys

Gwobrau C&B Cymru 2023

Dychweliad Dathliad Blaenllaw Cydnabuwyd partneriaethau creadigol gorau Cymru mewn seremoni fawreddog Dychwelodd Gwobrau Celfyddydau & Busnes (C&B) Cymru 2023 fel digwyddiad wyneb yn wyneb ar nos Iau 18 Mai, yn dilyn seibiant o dair blynedd o ganlyniad i bandemig COVID-19. Cynhaliwyd y digwyddiad, sydd ers bron i dri degawd wedi dathlu rhagoriaeth mewn gweithio mewn … Continued

Dathliad o’r Celfyddydau 2021

Cynhaliwyd digwyddiad Dathliad y Celfyddydau Celfyddydau & Busnes (C&B) Cymru, a noddir gan Wales & West Utilities, yn Theatr y Sherman yng Nghaerdydd ar Nos Iau 2 Rhagfyr. Taflodd y digwyddiad, a gafodd ei ffrydio’n fyw i gynulleidfa fyd-eang, olau ar yr hyblygrwydd ac arloesi a ddangoswyd gan sector y celfyddydau yn ystod y pandemig, a gwobrwywyd saith … Continued

Gwobrau C&B Cymru 2019

Noddir gan Cynhaliwyd Gwobrau Celfyddydau & Busnes (C&B) Cymru 2019 ar lwyfan Canolfan Mileniwm Cymru ar Ddydd Iau 11 Gorffennaf o flaen dros 400 o westeion. Am dros chwarter ganrif, maen nhw wedi annog, cydnabod a dathlu partneriaethau rhagorol ac arloesol rhwng y sector preifat a’r celfyddydau sydd o fudd i gymunedau ledled y wlad. Mae Cwmni … Continued